2018-06-19

Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları KonferansıÜniversitemizde stratejik plan çalışmalarının başladığını, stratejik planı benimsetmek ve stratejik planın ne olduğu konusunda 18.06.2018 tarihinde Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit ALNIAÇIK'ın sunumu ile konferans gerçekleştirildi. Konferansta stratejik planın mevzuatsal dayanağına, önemine ve sürecin nasıl olması gerektiği gibi konulara değinildi.Konferans sonunda Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İhsan SOYSAL ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Arzu ALKANAT, Doç. Dr. Ümit ALNIAÇIK'a teşekkür belgesi takdim ettiler.