Rektör Yardımcısı
Tıp Fakültesi Dekan V.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Ziraat Fakültesi Dekan V.
İlahiyat Fakültesi Dekanı
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı (Rektör Yardımcısı Uhdesinde)
Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı
Veteriner Fakültesi Dekanı
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Sağlık Bilimler Enstitü Müdürü
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü
Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü
Sağlık Yüksekokulu Müdürü
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Müdürü
Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürü
Muratlı Meslek Yüksekokulu Müdürü
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Müdürü
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Malkara Meslek Yüksekokulu Müdürü
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Saray Meslek Yüksekokulu Müdürü
Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu Müdürü
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürü
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Strateji Geliştirme Daire Başkanı- Raportör
Bilgi İşlem Daire Başkanı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu
Fen Edebiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tıp Fakültesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
bap koordinatörü