Üyeler
Rektör Yardımcısı
Fen Edebiyat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tıp Fakültesi
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı